Thứ
 Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
25/6

8h

Đi tuyển sinh tại Võ Nhai

Đ/c Thiều Hồng
Thanh Hương, Thái Bình

 

Đ/c Hưng

Thứ 3
 26/6

 

 

 

 

 

Thứ 4
27/6

8h

Họp Hội đồng biên soạn chương trình
 (phụ lục 01) trình độ Trung cấp và Cao đẳng

Các đ/c trong HĐ
và các tổ trưởng chuyên môn

Đ/c Nông

P. 203

14h

Họp Hội đồng kiểm định chất lượng
 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P. 203

Thứ 5
 28/6

8h30

Họp với phòng Tài chính Kế toán

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Nông

Phòng TCKT

Thứ 6
 29/6

7h30

Họp Thành ủy

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi//tuýeninh2018