Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  02/7

7h

Huấn luyện dân quân tự vệ
(từ ngày 02 đến 08/7/2018)

Đ/c Đà và Trung đội DQTV

Đ/c Khôi

 

Thứ 303/7

8h

Làm việc với Vụ Tài chính
và đổi mới doanh nghiệp

Phòng TCKT

Đ/c Nông

P. 203

Thứ 4  04/7

 

 

 

 

 

Thứ 5  05/7

7h

Đi Võ Nhai

 

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 6  06/7

8h

Họp giao ban

BGH, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các đơn vị, Bí thư Đoàn thanh niên

Đ/c Nông

P. 203

9h

Họp xét nâng lương đợt I/2018; Họp xét thi đua tháng 6/2018

Hội đồng xét nâng lương và Trưởng các đơn vị có các đ/c được nâng lương

Đ/c Nông

P. 203//tuýeninh2018