THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

Kính gửi:Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

Căn cứ vào thông báo của Chi nhánh Điện lực Phú lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm BA.

Thời gian: Ngày 25 tháng 08  năm 2018; Sáng :Từ  06  giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút; Chiều từ 16 giờ đến 17 giờ.

            Vậy Phòng Quản trị - Vật tư  thông báo cho các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm được biết để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên./.

                                                                                                                              

             Ngày 22 tháng 08 năm 2018

                  Phòng Quản Trị Vật Tư