LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ 03/9 đến 08/9/2018

Thứ  ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  3/9

 

Nghỉ bù Quốc khánh 02/9/2018

 

 

 

Thứ 3  4/9

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 1, Tổ 2

Tổ trưởng

Khoa CK

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 9

Tổ trưởng

PH tầng 4

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 3

Tổ trưởng

Xưởng Ôtô

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 4

Tổ trưởng

Khoa Kinh tế

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 6

Tổ trưởng

Khoa Điện

Thứ 4  5/9

5h30

Đi dự Khai giảng tại Bắc Giang

Đ/c Chiến

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

6h30

Đi dự Khai giảng tại Bắc Ninh

Đ/c Lợi

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 3

Tổ trưởng

Khoa CK

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 6, Tổ 7

Tổ trưởng

Khoa Điện

Thứ 5  6/9

8h00

Tập huấn vì sự tiến bộ Phụ nữ

 

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 6  7/9

8h00

Họp giao ban tháng 9

Các đ/c Cán bộ chủ chốt

Đ/c Nông

P. 203

9h00

Họp xét thi đua tháng 8

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P. 203

10h00

- Xét KQRL Học kỳ II năm học 2017-2018
- Đánh giá Công tác HSSV năm học 2017-2018

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P. 203

Thứ 7  8/9

8h00

Khai giảng tại Trại giam Phú sơn 4

Đ/c Lợi, V.Hương, Luật, T.Bình

Đ/c Nông

Đ/c Lợi