LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 10/9 đến 15/9/2018

Thứ - ngày

T.Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2 – 10/9

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 2

Tổ trưởng

Khoa CK

Thứ 3 – 11/9

8h00

Họp Đảng uỷ mở rộng:

Triển khai chương trình công tác tháng 9 và quí IV/2018 của Đảng uỷ

Đảng uỷ, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN

Đ/c Khôi

P.203

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 1, Tổ 3

Tổ trưởng

Khoa CK

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 6, Tổ 7, Tổ 8, Tổ 9

Tổ trưởng

Khoa Điện

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 4

Tổ trưởng

Khoa Kinh tế

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 5

Tổ trưởng

Tổ May

Thứ 4 – 12/9

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 13/9

7h30

Công tác Bắc Giang

Đ/c Lợi, Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 6 – 14/9

 

 

 

 

 

Thứ 7 – 15/9

7h30

Dự Lễ kỷ niệm tại Trường CĐCN Việt Đức

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

 

Ghi chú:Hội nghị Tổng kết năm học 2017 – 2018 tổ chức từ 7h30 ngày Thứ 2 ngày 17/9/2018 tại Nhà Văn Hoá//tuýeninh2018