LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 17/9 đến 21/9/2018

 

Thứ - ngày

T.Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2 – 17/9

7h30

Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và Sơ kết 6 tháng thực hiện nghị quyết HNVC năm 2018

Toàn thể Cán bộ, Viên chức, HĐLĐ

Đ/c Nông

Nhà Văn hoá

Thứ 3 – 18/9

7h30

Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ

Thường vụ Đảng uỷ, TP TCKT, TP TCHC, TP Đào tạo

Đ/c Nông

P.203

Từ 7h30

Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm

Toàn thể Giảng viên, giáo viên

V. Hương

PH. Tầng 4

Thứ 4 – 19/9

Từ 7h30

Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm

Toàn thể Giảng viên, giáo viên

V. Hương

PH. Tầng 4

Thứ 5 – 20/9

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 21/9

8h00

Họp Hội đồng Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P.203