Thứ  ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
8/10

 

 

 

 

 

Thứ 3
9/10

8h00

Họp Thường vụ Đảng uỷ
triển khai công tác tháng 10/2018

Ban Thường vụ

Đ/c Khôi

P.308

9h00

Họp Đảng uỷ xét kết nạp Đảng viên

BCH Đảng uỷ

Đ/c Khôi

P.308

Thứ 4 10/10

8h00

Tập huấn công tác xây dựng
hệ thống đảm bảo chất lượng

Theo KH số 246/KH-CĐCN ngày 4/10/2018;
Bộ phận giúp việc

Đ/c Đà

PH.
Tầng 4

Thứ 5 11/10

7h30

Họp Thành Uỷ

 

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 5 12/10

7h00

Công tác Hà Nội

Đ/c Lợi, Lê Hương

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Ghi chú:

- Từ ngày 15/10/2018, thực hiện giờ làm việc theo thời gian làm việc mùa đông

+ Giờ làm việc hành chính: Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30 -  Buổi chiều:Từ 13h00 đến 17h00

+ Giờ học tập và giảng dạy: Theo kế hoạch thời khoá biểu
//tuýeninh2018