Thứ  ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  22/10

13h00

Công tác Tuyên Quang

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

Thứ 3  23/10

Từ 6h00 23-24/10

Hội nghị Công đoàn Công Thương Việt Nam tại Vĩnh Phúc

Đ/c Thuyên, Lê Hương

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h30

Họp Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Đ/c Nông

P.203

9h00

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Trưởng, Phó phòng TCHC;
Bổ nhiệm lại Tổ trưởng tổ Bảo vệ

Bí thư chi bộ, CT CĐBP, cán bộ viên chức phòng TCHC

Đ/c Bang

P.203

14h00

Nghiệm thu chương trình môn học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

PH. Tầng 4

Thứ 4  24/10

Sáng 8h00

Chiều 14h00

Nghiệm thu chương trình môn học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

PH. Tầng 4

Thứ 5  25/10

9h00

Họp với Phòng TCKT

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Nông

P. TCKT

9h00

Hội nghị lấy ý kiến
 bổ nhiệm lại Tổ trưởng tổ GDTC

Bí thư chi bộ, CT CĐBP, Trưởng khoa, Giảng viên trong tổ

Đ/c Hiền

P.203

13h30

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự
Trưởng phòng Đào tạo

Bí thư chi bộ, CT CĐBP, cán bộ viên chức phòng ĐT

Đ/c Hiền

P.203

15h00

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự
Trưởng phòng công tác HSSV

Bí thư chi bộ, CT CĐBP, cán bộ viên chức phòng  CT HSSV

Đ/c Hiền

P.203

Thứ 6  26/10

 

 

 

 

 

Thứ 7  27/10

 

 

 

 

 

CN  28/10

5h00

Dự Hội cựu giáo chức
Bộ Công Thương tại Quảng Ninh

Đ/c Bích, Tuấn, Chính

Đ/c Đà

Đ/c Lợi//tuýeninh2018