Th
 ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 12/11

10h00

Họp BCH Đoàn trường mở rộng

BCH đoàn trường, BT, PBT các chi đoàn

Đ/c Hà

P.203

Thứ 3 13/11

5h30

Công tác Hà Nội

Đ/c Hiền, Nhã

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

7h30

Họp Thành uỷ Thái Nguyên

Đ/c Nông

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4 14/11

9h00

Họp bộ phận Đào tạo, Trung tâm TS, Công tác HSSV

Toàn thể viên chức phòng Đào tạo, TTTS và TP CT HSSV

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 5 15/11

8h00

Dự giờ Chính trị

Đ/c V.Hương, Luật, Yên, Chiến, Bang, V.Hùng

Đ/c Đà

Giảng đường

9h00

Họp BCH Đoàn trường

BCH đoàn trường

Đ/c Hà

P.203

15h00

Giao lưu bóng đá CBGV chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Theo kế hoạch số 04/KH-ĐTN
ngày 02/11/2018

Đ/c Hà

Sân bóng đá

Thứ 6 16/11

 

 

 

 

 //tuýeninh2018