Th
 ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 19/11

15h00

Giao lưu bóng chuyền CBGV chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Theo kế hoạch số 04/KH-ĐTN ngày 02/11/2018

Đ/c Hà

Sân
bóng chuyền

Thứ 3  20/11

7h30

Dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường Tiểu học Tân Long

Đ/c Hải

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

9h00

Tổ chức Lễ kỷ niệm
ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Toàn thể Cán bộ, viên chức, LĐHĐ và Đại biểu

Đ/c Nông

Nhà văn hoá

Thứ 4  21/11

9h00

Họp xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và chính sách nội trú đối với HSSV
 năm học 2018 - 2019

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P.203

Thứ 5  22/11

14h00

Làm việc với đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Thái Nguyên

Đ/c Luật, Huyền

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 6  23/11

7h30

Công tác Hà Nội

Đ/c Lợi

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

8h00

Dự lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên

Đ/c Hải

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 7  24/11

 

Công tác Quảng Ninh

Đ/c Lợi

Đ/c Nông

Đ/c Lợi//tuýeninh2018