Thứ  ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  26/11

 

 

 

 

 

Thứ 3  27/11

11h00

Công tác Bộ Công Thương

 

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

14h00

Họp BCH Công đoàn mở rộng

BCH Công đoàn trường
Chủ tịch CĐ bộ phận

Đ/c Chiến

P.203

8h00

14h00

Họp hội đồng nghiệm thu chương trình môn học, mô đun nghề công nghệ ô tô

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH
Tầng 4

Thứ 4  28/11

 

 

 

 

 

Thứ 5  29/11

8h30

Họp Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu

Đ/c Nông

P.203

Thứ 6  30/11

8h00

Họp Đảng uỷ mở rộng triển khai kế hoạch đánh giá Đảng viên năm 2018

BCH Đảng uỷ, Bí thư chi bộ, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch CĐ, BT ĐTN

Đ/c Khôi

P.203//tuýeninh2018