>>  Danh mục vật tư tồn kho đề nghị tiêu hủy

>> Danh mục vật tư đề nghị tái sử dụng

Căn cứ vào báo cáo kiểm kê năm 2012, tình trạng trang bị, thực trạng sử dụng vật tư, thiết bị học tập  giảng dạy - công tác  đã hết khấu hao, hỏng nặng khó sửa chữa khắc phục, phế phẩm và sản phẩm thu hồi không thể tái sử dụng được, hội đồng thanh lý tài sản Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên họp và thống nhất thanh lý một số thiết bị -vật tư như các bảng tổng hợp  sau:

BẢNG TỔNG HỢP  DANH MỤC TÀI SẢN, VẬT TƯ THU HỒI ĐỀ NGHỊ BÁN THANH LÝ

TT

Tên tài sản

Năm sử dụng

Hiện trạng tài sản

ĐVT

Số lượng

Đề xuất/ghi chú

I

 Máy móc thiết bị

 

 

 

 

 

1

 Máy cắt vải bằng tay

1998

H­ư hỏng

Cái

01

Cân thép phế.  (QĐthanh lý số 7809/QĐ-BTC ngày 19/122012)

2

 Máy cắt đột Liên hợp

1983

H­ư hỏng

Cái

1

Cân thép phế.  (QĐthanh lý số 7809/QĐ-BTC ngày 19/122012)

3

 Máy phát điện 35 KW

1983

H­ư hỏng

Cái

1

Cân thép phế.  (QĐthanh lý số 7809/QĐ-BTC ngày 19/122012)

4

 Máy điều hoà nhiệt độ 1 cục, 1  chiều

1995

H­ư hỏng

Cái

1

Cân thép phế.  (QĐthanh lý số 7809/QĐ-BTC ngày 19/122012)

5

 Máy điều hoà nhiệt độ 2 cục  18000PTU

1995

H­ư hỏng

Cái

1

Cân thép phế.  (QĐthanh lý số 7809/QĐ-BTC ngày 19/122012)

6

 Bình nóng lạnh 30l

1995

H­ư hỏng

Cái

1

Cân thép phế.  (QĐthanh lý số 7809/QĐ-BTC ngày 19/122012)

II

 Sản phẩm, vật t­ư  thực tập  thu hồi

 

 

 

 

thu hồi, tồn kho

1

 Máy đề Zin 130

2012

H­ư hỏng

Cái

1

Cân thép phế (cân số lương thực tế khi thanh lý)

2

 Bộ chia điện Zin 130

2012

H­ư hỏng

Cái

1

Cân thép phế (cân số lương thực tế khi thanh lý)

3

 Bộ chế hòa khí Zin 130

2012

H­ư hỏng

Cái

1

Cân thép phế (cân số lương thực tế khi thanh lý)

4

 Bộ chế hòa khí Gat 53

2012

H­ư hỏng

Cái

1

Cân thép phế (cân số lương thực tế khi thanh lý)

5

 Mát phát Zin 130

2012

H­ư hỏng

Cái

2

Cân thép phế (cân số lương thực tế khi thanh lý)

6

 Búa nguội

2012

Hỏng

Cái

378

Cân thép phế

7

 Trục vít

2012

Hỏng

Cái

50

Cân thép phế

8

 Đồng phế liệu

2012

Hỏng

Kg

88

Cân đồng phế liệu

9

 Dũa tròn 300

2012

Hỏng

Cái

323

Cân thép phế

10

 Dũa dẹt 300

2012

Hỏng

Cái

671

Cân thép phế

11

 Mũi cạo

2012

 

Cái

65

Cân thép phế

12

 Chấm dấu

2012

Hỏng

Cái

140

Cân thép phế

13

 Dao tiện giả

2012

Hỏng

Cái

100

Cân thép phế

14

 Đầu nhọn chống tâm

2012

Hỏng

Cái

50

Cân thép phế

15

 Phôi compa

2012

Hỏng

Cái

20

Cân thép phế

16

 Dây emay các loại

2012

Không tái sử dụng đ­ược

kg

21,2

Cân đồng phế liệu

17

 Dây nhôm thu hồi

2012

Phế liệu

kg

7

Cân nhôm phế

18

 Sắt bài tập

2012

Phế liệu

kg

1661

Cân thép phế

III

 Vật t­ư  thu hồi sau sửa chữa

 

 

 

 

thu hồi, tồn kho

1

 Cửa nhôm kính nhà VS KTX cũ

2012

Hỏng

Bộ

59

Thanh lý (70.000/bộ)

2

 Thép cắt từ g­ường tầng

2012

Hỏng

Kg

2.530

Cân thép phế

3

 Gi­ường tầng cũ hỏng

2012

Hỏng

Cái

40

Cân thép phế (cân số lương thực tế khi thanh lý)

4

 Quạt treo trần VinaWin

2012

Hỏng

Cái

156

Thanh lý

IV

 Nhóm thiết bị văn phòng

Năm thu hồi

 

 

 

 

01

MáyFax Panasonic KFX320

2012

Hỏng

Cái

01

Thanh lý

02

Máy chiếu Liseigang DV325

2012

Hỏng

Cái

01

Thanh lý

03

Máy tính xách tay TOSHIBA

2012

Hỏng

Cái

01

Thanh lý

04

 Màn hình máy tính 14’’

2012

Hỏng

Cái

29

Thanh lý 50.000,00VNĐ/cái

05

Cây Máy tính

2012

Hỏng

Cây

33

Thanh lý 50.000,00VNĐ/cái đủ linh kiện

06

 Bàn phím hỏng

2012

Hỏng

Cái

11

Thanh lý (Ghép cho các bộ máy tính thiếu)

07

 Chuột hỏng

2012

Hỏng

Cái

19

Thanh lý (Ghép cho các bộ máy tính thiếu)

08

 Máy in Laze 1200

2012

Hỏng

Cái

01

Thanh lý

09

 Máy in kim LQ 2170

2012

Hỏng

Cái

01

Thanh lý

10

 Máy tính

2012

Hỏng

Bộ

28

Thanh lý 100.000,00VNĐ/bộ đủ linh kiện//tuýeninh2018