Th
ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

ĐĐ
 LX

Thứ 2  17/12

8h00

Họp Chi bộ Cơ khí

Toàn thể đảng viên trong chi bộ Cơ khí

Đ/c Dũng

PH. Tầng 4

15h00

Họp đoàn thể thao tham dự khối trường Cao đẳng, Trung cấp số 1 tỉnh Thái Nguyên

Các đ/c trong đoàn

Đ/c Đà

P.203

Thứ 3  18/12

 

 

 

 

 

Thứ 4  19/12

7h50

Hội nghị quán triệt, học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ Tám BCH TW Đảng khoá XII

Toàn thể đảng viên của Đảng bộ

Đ/c Khôi

Nhà văn hoá

8h00

Dự Lễ kỷ niệm trường
 Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

15h00

Chia tay đ/c Phan Xuân Linh về nghỉ chế độ

Đại biểu và giảng viên, giáo viên khoa Cơ khí

Đ/c Dũng

PH. Tầng 4

Thứ 5  20/12

8h00

Đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên, Chi bộ; Đánh giá, xếp loại chất lượng Tập thể

BCH Đảng uỷ

Đ/c Khôi

P.308

9h30

Đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý

BCH Đảng uỷ; BGH; Chi uỷ; Trưởng, phó đơn vị; TV Công đoàn; TV ĐTN; CT CĐ Bộ phận

Đ/c Khôi

P.203

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình môn học, mô đun nghề Hàn

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

Thứ 6 21/12

Từ 6h00 21-22/12

Tập huấn công tác tài chính

Đ/c Lợi, Lê Hương, Thuỷ

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

7h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình môn học, mô đun nhóm nghề Điện, Điện tử

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình môn học, mô đun nghề Tin học ứng dụng

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4