>> Danh mục vật tư đề nghị tái sử dụng

>> Danh mục tài sản vật tư thu hồi đề nghị bán thanh lý

Căn cứ vào báo cáo kiểm kê năm 2012, tình trạng trang bị, thực trạng sử dụng vật tư, thiết bị học tập  giảng dạy - công tác  đã hết khấu hao, hỏng nặng khó sửa chữa khắc phục, phế phẩm và sản phẩm thu hồi không thể tái sử dụng được, hội đồng thanh lý tài sản Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên họp và thống nhất thanh lý một số thiết bị -vật tư như các bảng tổng hợp  sau:

BẢNG TỔNG HỢP  DANH MỤC VẬT TƯ TỒN KHO ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TIÊU HỦY

TT

Tên tài sản

Hiện trạng tài sản

Năm nhập,thu hồi

ĐVT

Số lượng

Đề xuất

1

Bàn chải sắt

Hỏng

2005

Cái

01

Tiêu hủy

2

Mỡ CN

Hỏng

2005

kg

38

Tiêu hủy

3

Băng mực

Hỏng

2005

Hộp

1

Tiêu hủy

4

Phấn trắng

Hỏng

2005

Hộp

2

Tiêu hủy

5

Bộ uốn ống nhựa

Hỏng

2006

Bộ

2

Tiêu hủy

6

Mũi khoét Ô22

Hỏng

2006

Cái

2

Tiêu hủy

7

Đĩa mềm

Hỏng

2007

Cái

10

Tiêu hủy

8

Pin tiểu

Hỏng

2007

Đôi

3

Tiêu hủy

9

Bút bi đỏ

Hỏng

2007

Cái

2

Tiêu hủy

10

Bóng tuýp 1,2m Hỏng

Hỏng

2012

Cái

200

Tiêu hủy

11

Linh kiện điện tử

Hỏng

2012

Túi

2

Tiêu hủy

12

Vật tư thực tập ngành Điện các loại

Hỏng

2012

Bao

3

Tiêu hủy

13

Bóng điện các loại (KTX)

Hỏng

2012

 

 

Tiêu hủy

14

Dây cấp nước hỏng (KTX)

Hỏng

2012

Bao

1

Tiêu hủy

15

Xi phông hỏng (KTX)

Hỏng

2012

Kg

 

Tiêu hủy

16

Quần áo phế phẩm

Hỏng

2012

Bộ

6

Tiêu hủy (làm giẻ lau)

17

Vật tư, linh kiện máy văn phòng

Hỏng

2012

Bao

1

Tiêu hủy

18

Bệt vệ sinh KTX cũ

Hỏng

2012

Cái

23

Tiêu hủy (cho)

19

Dát gi­ường KTX cũ

Hỏng

2012

Cái

120

Tiêu hủy (cho)//tuýeninh2018