Th
ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

ĐĐ
LX

Thứ 2  24/12

14h00

Công tác Hà Nội

 

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

12h45

Công tác Sở LĐTB&XH Bắc Ninh

Đ/c Lợi, Luật

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

Thứ 3
25/12

8h00

Họp Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Đ/c Nông

P.203

9h00

Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 2 năm 2018

Theo QĐ số 467/QĐ-CĐCN ngày 20/12/2018

Đ/c Nông

P.203

Thứ 4 26/12

9h30

Công tác Cao Bằng

Đ/c Khôi, Lợi

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

7h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình
môn học, mô đun nghề Công nghệ Ô tô

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

14h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình
môn học, mô đun nhóm nghề Kế toán

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

Thứ 5  27/12

Từ 6h00 27,28/12

Thể thao khối trường Cao đẳng, Trung cấp số 1 tỉnh Thái Nguyên

Các đ/c trong đoàn thể thao

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

7h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình
môn học, mô đun nghề Hàn

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

Thứ 6  28/12

18h00

Thi văn nghệ An ninh khu vực
(Trại giam Phú Sơn 4)

Đoàn văn nghệ

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Ghi chú:       
  - Nghỉ tết dương lịch từ ngày 29/12/2018 đến hết thứ 3 ngày 01/01/2019 (4 ngày)

  - Làm bù ngày 31/12/2018 vào thứ 7 ngày 5/01/2019



//tuýeninh2018