Th
ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

ĐĐ
 LX

Thứ 2  31/12

 

Nghỉ tết dương lịch

 

 

 

Thứ 3  01/01

 

Nghỉ tết dương lịch

 

 

 

Thứ 4 02/01

 

 

 

 

 

Thứ 5  03/01

8h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình môn học, mô đun nghề May thời trang, Công nghệ may và thời trang

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

8h30

Họp Ban xây dựng, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Nông

P.203

7h30

Công tác Hà Nội

 

Đ/c Hiền

Đ/c Hưng

Thứ 6 04/01

Ngày 4-5/01

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2019

BCH Công đoàn, UBKT công đoàn, BCH CĐ bộ phận, Tổ trưởng tổ CĐ

Đ/c Chiến

 

Thứ 6 05/01

 

Làm bù ngày 31/12/2018