Thứ - ngày

T.Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

ĐĐ- LX

Thứ 2 – 7/01

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 8/01

7h30

Họp Thành uỷ Thái Nguyên

 

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

8h30

Công tác tại PCCC Thái Nguyên

Đ/c Việt

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

9h00

Họp BCH Đoàn trường

BCH Đoàn trường

Đ/c Hà

P.203

Thứ 4 – 9/01

8h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình môn học, mô đun nhóm nghề Điện, Điện tử

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

13h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình môn học, mô đun nhóm nghề Cơ khí

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

Thứ 5 – 10/01

8h00

Họp xét thi đua tháng 12/2018

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Đà

P.203

Thứ 6 – 11/01

 

 

 

 

 //tuýeninh2018