>>  Danh mục vật tư tồn kho đề nghị tiêu hủy

>>  Danh mục tài sản vật tư thu hồi đề nghị bán thanh lý

Căn cứ vào báo cáo kiểm kê năm 2012, tình trạng trang bị, thực trạng sử dụng vật tư, thiết bị học tập  giảng dạy - công tác  đã hết khấu hao, hỏng nặng khó sửa chữa khắc phục, phế phẩm và sản phẩm thu hồi không thể tái sử dụng được, hội đồng thanh lý tài sản Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên họp và thống nhất thanh lý một số thiết bị -vật tư như các bảng tổng hợp  sau:

BẢNG TỔNG HỢP  DANH MỤC VẬT TƯ  ĐỀ NGHỊ TÁI SỬ DỤNG

TT

Tên tài sản

Hiện trạng tài sản

Năm nhập, thu hồi

ĐVT

Số lượng

Đề xuất

1

 Dây cứu hỏa

Hỏng

2012

Cuộn

2

Tái sử dụng

2

 H.thống băng chuyền chiếu sáng may

Hỏng

1995

Bộ

1

Tái sử dụng, PQTVT cho tháo xép gọn (QĐthanh lý số 7809/QĐ-BTC ngày 19/122012)

3

 Đục nguội

Hỏng

2012

Cái

271

Tái  sử dụng TT

4

 Chạm chặt

Hỏng

2012

Cái

105

Tái  sử dụng TT

5

 Tấm rào sắt hỏng các loại

Phế liệu

2012

kg

Cân thực tế

Tái sử dụng làm nhà xe SV

6

 Thép cũ chữ U nhà ĐH 7 tầng

Phế liệu

2012

Kg

297

Tái sử dụng làm nhà xe SV

7

 áo vetston nữ

 

2012

Cái

14

Giao cho CĐ/Đoàn TNCSHCM làm từ thiện

8

 áo đồng phục

 

2012

Cái

1237

Giao cho CĐ/Đoàn TNCSHCM làm từ thiện

9

 áo BHLĐ

58 áo mẫu cũ

2012

Cái

316

Giao cho các xưởng, khoa phát cho HSSV

10

 Quần BHLĐ

 

2012

Cái

382

Giao cho các xưởng, khoa phát HSSV

11

 Quần trẻ em

Hỏng

2012

Cái

17

Giao cho CĐ/Đoàn TNCSHCM làm từ thiện

12

 áo sơ mi

Hỏng, ố

2012

Cái

13

Giao cho CĐ/Đoàn TNCSHCM làm từ thiện

13

 áo xanh đoàn

Hỏng, ố

2012

Cái

1

Giao cho CĐ/Đoàn TNCSHCM làm từ thiện

14

 áo thợ cả

Hỏng

2012

Cái

2

Giao cho CĐ/Đoàn TNCSHCM làm từ thiện

15

 Quần âu nam

Hỏng

 

Cái

1

Giao cho CĐ/Đoàn TNCSHCM làm từ thiện

16

 áo Jacket trẻ em

 

 

Cái

213

Giao cho CĐ/Đoàn TNCSHCM làm từ thiện

17

 áo phin hoa trẻ em

 

 

Cái

49

Giao cho CĐ/Đoàn TNCSHCM làm từ thiện

18

 Quần âu nam

 

 

Cái

58

Giao cho CĐ/Đoàn TNCSHCM làm từ thiện

19

 áo sơ mi nam dài tay

Hỏng, ố

 

Cái

41

Giao cho CĐ/Đoàn TNCSHCM làm từ thiện

20

 áo sơ mi nam ngắn tay

Hỏng, ố

 

Cái

84

Giao cho CĐ/Đoàn TNCSHCM làm từ thiện//tuýeninh2018