Th
ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

ĐĐ
 LX

Thứ 2 14/01

 

 

 

 

 

Thứ 3 15/01

7h15

Họp Cựu chiến binh Thành phố

Đ/c Bang

Đ/c Lợi

Đ/c Hưng

7h00

Công tác Tổng cục GDNN
và Bộ Công Thương

Đ/c Luật

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

14h00

Họp Đảng uỷ mở rộng

BCH Đảng uỷ, Bí thư chi bộ, CT CĐ, BT ĐTN

Đ/c Khôi

P.203

Thứ 4  16/01

8h00

Hội nghị trù bị CBCC, VC năm 2019

Đảng uỷ, BGH, CT CĐ, BT ĐTN, Trưởng ban TTND, TB nữ công, Trưởng các đơn vị

Đ/c Nông

P.203

10h00

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

Đảng uỷ, BGH, CT CĐ, BT ĐTN, Trưởng các đơn vị

Đ/c Nông

P.203

10h30

Họp tổng kết Thể thao khối Trường CĐ, TC số 1 tỉnh Thái Nguyên

Các đ/c trong đoàn thể thao

Đ/c Đà

P.203

13h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình môn học, mô đun nghề Công nghệ Ô tô

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

14h00

Kiểm tra công tác tài chính công đoàn

Đ/c Việt, Thuần, Lê Hương,T. Hương

Đ/c Thuyên

P.203

Thứ 5  17/01

6h00

Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Công Thương

 

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

7h00

Công tác Võ Nhai

Đ/c Thiều Hồng, Thuần

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

10h00

Họp chi bộ NVII công bố QĐ Đảng viên chính thức

Các đ/c trong chi bộ

Đ/c Lợi

PH. Tầng 4

Thứ 6  18/01

8h30

Họp Hội đồng tuyển sinh

Các đ/c trong hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký

Đ/c Nông

P.203//tuýeninh2018