Thứ
 Ngày

Thời
 gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2
 11/3

9h

Hội nghị tập thể lãnh đạo

Ban Thường vụ + BGH

Đ/c Khôi

P. 203

12h45

Công tác Bộ Công thương

 

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

Thứ 3
 12/3

7h30

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Cường, Nghĩa

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

9h

Hội nghị Cán bộ chủ chốt

BCH Đảng bộ, BGH, Trưởng
phó các đơn vị, Bí thư chi bộ,
Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN

Đ/c Khôi

P. 203

10h

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

BCH Đảng bộ, BGH,

Trưởng các đơn vị

Đ/c Khôi

P. 203

14h

Hội nghị tập thể lãnh đạo

Ban Thường vụ + BGH

Đ/c Khôi

P. 203

Thứ 4
 13/3

7h30

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Cường, Nghĩa

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Điện, Điện tử

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 5
 14/3

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Cắt gọt kim loại

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Hàn

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6
 15/3

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Công nghệ ô tô

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

14h

Lao động công đoàn

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Việt Hùng

 

Chủ nhật
 17/3

5h

Thi tốt nghiệp tại Bắc Sơn

Đ/c Mai, Huyền

 

Đ/c Hưng



//tuýeninh2018