Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 18/3

15h

Triển khai kế hoạch, hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026

BCH Công đoàn trường,

Chủ tịch CĐ bộ phận

Đ/c Chiến

P. 203

Thứ 3 – 19/3

7h30

Công tác Bộ Công thương

 

Đ/c Hiền

Đ/c Lợi

7h30

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Thắng, Hương

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 4 – 20/3

7h30

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Cường, Nghĩa

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

9h

Triển khai tư vấn tuyển sinh tại

Trường THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

Đ/c Sơn Hà, TTTS

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Điện, Điện tử

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

15h

Tổng duyệt Chương trình văn nghệ khối

BGH, Đội văn nghệ

Đ/c Đà

Nhà văn hóa

Thứ 5 – 21/3

8h

Họp Hội đồng nghiệm thu sáng kiến, giải pháp khoa Điện, Cơ khí năm học 2018-2019

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

8h

Chạy sân khấu chương trình văn nghệ

tại Trường CĐ VHNT Việt Bắc

BCH Đoàn trường, Đội văn nghệ

Đ/c Sơn Hà

Đ/c Hưng

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Cắt gọt kim loại

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6 – 22/3

7h30

Tham gia Hội thi văn nghệ khối

tại Trường CĐ VHNT Việt Bắc

BGH, Đội văn nghệ

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

9h

Đón học sinh đang học tập tại TT GDNN – GDTX Lục Nam, Bắc Giang về thăm trường

Theo kế hoạch Đoàn Thanh niên

Đ/c Nông