Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
25/3

8h

Họp Hội đồng nghiệm thu sáng kiến,
giải pháp khoa học cấp trường

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

9h

Hội nghị BTV Công đoàn Trường

Các đ/c trong Ban Thường vụ

Đ/c Chiến

P. 203

10h

Hội nghị BCH Công đoàn mở rộng

Các đ/c trong Ban Chấp hành

Đ/c Chiến

P. 203

13h30

Họp Hội đồng nghiệm thu sáng kiến,
giải pháp khoa học cấp trường

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 3
26/3

7h30

Đi Tuyển sinh tại Trường THPT Phú Bình

Đ/c Cù Hùng, Minh, Cường, Định

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

9h

Hội nghị BCH Công đoàn Trường

BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch CĐBP, Trưởng ban nữ công

Đ/c Chiến

P. 203

Thứ 4  27/3

7h30

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Cường, Nghĩa

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h30

Họp Đào tạo

Phòng Đào tạo, TTTS,
Trưởng các khoa

Đ/c V.Hương

P. 203

9h

Họp với phòng TCKT

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Nông

Phòng TCKT

9h30

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ I năm học 2018-2019

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P. 203

Thứ 5  28/3

9h

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Cường, Nghĩa

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

14h

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Các đ/c trong Ban Thường vụ

Đ/c Chiến

P. 203

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Kế toán, KTDN

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6  29/3

7h30

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Thắng, Hương

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h30

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Đ/c Nông

P. 203