Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 01/4

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 02/4

7h30

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Cường, Nghĩa

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h

Họp triển khai công tác tháng 4

BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

P. 203

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 4 – 03/4

7h30

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Thắng, Hương

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h

Họp BCH Công đoàn trường

Các đ/c trong BCH

Đ/c Chiến

P. 203

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Kế toán, Kế toán doanh nghiệp

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

9h

Họp BCH Đoàn trường mở rộng

BCH Đoàn trường, Bí thư,

Phó BT các chi đoàn

Đ/c Sơn Hà

P. 203

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Điện, Điện tử

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 5 – 04/4

9h

Họp BCH Đoàn trường

Các đ/c Ủy viên BCH Đoàn trường

Đ/c Sơn Hà

P. 203

10h

Công tác Phú Thọ (04 – 05/4/2019)

Bí thư Đảng ủy, BGH

Đ/c Nông

Đ/c Lợi, Hưng

Thứ 6 – 05/4

 

 

 

 

 //tuýeninh2018