THÔNG BÁO
V/v gia hạn hạn mức thấu chi năm 2019

Kính gửi: Các phòng, khoa , Trung tâm

Theo yêu cầu của Ngân hàng  TMCP đầu tư và phát triển  Việt nam – Chi nhánh Thái Nguyên – PDG   Quan Triều( BIDV  Thái Nguyên) . Tất cá các cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường CĐCN Thái Nguyên. Nếu có nhu cầu gia hạn hạn mức thấu chi tại NH BIDV Thái Nguyên

Yêu cầu hoàn tất hồ sơ vay thấu chi như sau:

A-   Trường hợp giữ nguyên HM Thấu chi

- 02  bản Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi  ( theo mẫu đính kèm).Y/C ký nháy các trang trên HĐ

- 01 bản đề Giấy đề nghị vay vốn ( theo mẫu đính kèm)

    B-  Trường hợp vay mới hạn mức thấu chi

- 02  bản Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi  ( theo mẫu đính kèm).Y/C ký nháy các trang trên HĐ

- 01 bản đề Giấy đề nghị vay vốn ( theo mẫu đính kèm)

                  -01 HĐLĐ hoặc QĐ lên lương gần nhất

                  - 01 bản Hộ khẩu ( foto công chứng)

                  - 01 bản  CMND  ( foto công chứng)

       Năm 2019:                 - Lãi suất vay: 12,5%/ năm

    - Phí Bảo hiểm : 0.3% x mức vay

    - Phí cấp hạn mức : 150.000đ/lần

          Yêu cầu:  Toàn bộ  cán bộ ,giáo viên, CNV  nộp hồ sơ  vay Thấu chi  về phòng Tài chính kế toán hạn cuối cùng 08 giờ ngày 12/04/2019 . Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Tài chính kế toán SĐT 0208 3844686 gặp Đ/c Hương.

                                                                                                                                                                    PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

                                                                                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                                                                         Triệu Văn Lợi

 

Giấy đề ngị vay vốn

Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi