Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  15/4

 

Nghỉ lễ

 

 

 

Thứ 3 16/4

7h30

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Cường, Nghĩa

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

13h

Công tác Hà Nội

Đ/c Hiền

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4  17/4

7h30

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Cường, Nghĩa

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h

Họp Hội đồng tuyển sinh

Các đ/c trong Hội đồng, TTTS

Đ/c Nông

P. 203

Thứ 5  18/4

7h30

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Thắng, Hương

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Điện, điện tử, tin học

Các đ/c trong
Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6  19/4

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Cơ khí

Các đ/c trong
Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4