THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

Kính gửi: Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

           Căn cứ vào thông báo của Chi nhánh Điện lực Phú lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm BA

Thời gian:Ngày 20 tháng 04 năm 2019;  Từ  07  giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút;

            Vậy Phòng Quản trị - Vật tư  thông báo cho các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm được biết để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên./.

                                  Ngày 17 tháng 04 năm 2019
                                   Phòng Quản Trị Vật Tư

 

                      Phùng Văn Việt//tuýeninh2018