Thứ Ngày

Thời
 gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 22/4

8h

Công tác Nam Định

Đ/c Khôi, Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 3  23/4

14h

Hội nghị  lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Giám đốc TT Tin học – Ngoại ngữ

Toàn thể viên chức của trung tâm

Đ/c Hiền

P. 203

15h30

Hội nghị  lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm

Phó trưởng phòng Đào tạo

Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận và toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị

Đ/c Hiền

P. 203

Thứ 4  24/4

6h30

Thi tốt nghiệp tại Lào Cai

(24-25/4/2019)

Đ/c Mai, Huyền

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

8h30

Hội nghị  lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Trưởng khoa Điện – Điện tử - Tin học

Toàn thể viên chức của khoa,

viên chức có tham gia giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn với khoa

Đ/c Hiền

PH tầng 4

9h30

Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự

 đề nghị bổ nhiệm Phó trưởng phòng

 Công tác học sinh sinh viên

Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn

bộ phận và toàn thể viên chức

 của đơn vị

Đ/c Hiền

P. 203

Thứ 5 25/4

 

 

 

 

 

Thứ 6  26/4

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:       Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5

   Toàn trường bắt đầu nghỉ từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5/2019.

   Toàn trường đi làm bù vào ngày  4/5/2019