LỊCH LUYỆN GIẢNG THI GVDG KHỐI TRƯỜNG CĐ - TC SỐ 1 TỈNH THÁI NGUYÊN
NĂM HỌC 2012 - 2013

       Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt” trong các trường chuyên nghiệp, khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên. Tạo điều kiện giúp giáo viên nghiên cứu, cải tiến, đổi mới nội dung phương pháp, sáng tạo đồ dùng dạy học, áp dụng công nghệ dạy học tiên tiến để nâng cao chất lượng dạy học.
        Căn cứ theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi khối trường CĐ - TCCN tỉnh Thái Nguyên năm học 2012 - 2013Trường CĐCN Thái Nguyên lập kế hoạc và cử 04 đ/c giáo viên tham gia hội thi:

1. Nguyễn Huy Hùng 3. Ngô Thị Hương
2. Tô Văn Thái 4. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Địa điểm: Trường CĐ Công nghiệp Thái Nguyên.

Lịch luyện giảng tại trường:

TT

Thời gian

Thứ 2
(13/5/2012)

TT

Thời gian

Thứ 3
(14/5/2012)

Ban luyện giảng

Sáng

Từ 7h30’ ÷ 8h30’

Nguyễn Huy Hùng

Sáng

Từ 7h30’  ÷ 8h30’

Nguyễn Huy Hùng

Đ/c Nông, Việt Hương, Thiều Hồng, Quốc Dũng, Thuyên, Yên

Từ 8h31’ ÷ 9h30’

Tô Văn Thái

Từ 8h31’  ÷ 9h30’

Tô Văn Thái

Từ 9h31’ ÷ 10h30’

Ngô Thị Hương

Từ 9h31’  ÷ 10h30’

Ngô Thị Hương

Chiều

Từ 13h30’ ÷ 14h30’

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chiều

Từ 13h30’  ÷ 14h30’

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giảng lý thuyết tại phòng 203 - khu nhà A  (Các khoa chủ động chuẩn bị máy tính, máy chiếu).

Kính mời các đồng chí giảng viên, giáo viên (không có giờ) bố trí thời gian đến nghe cùng Ban luyện giảng.

 

>> Danh sách giáo viên dự thi và giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2013

>> Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2013

>> Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2012

>> Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2011