Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  06/5

 

 

 

 

 

Thứ 3  07/5

8h

Hội nghị tập thể lãnh đạo lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Thường vụ Đảng ủy, BGH

Đ/c Khôi

P.308

9h

Họp BCH Đảng ủy
triển khai công tác tháng 5

BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

P.308

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình
chi tiết môn học nhóm ngành, nghề
Công nghệ ô tô

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 4  08/5

8h

Hội nghị tập thể lãnh đạo trường mở rộng lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm cán bộ

Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN

Đ/c Nông

P.203

9h

Hội nghị tập thể lãnh đạo lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Thường vụ Đảng ủy, BGH

Đ/c Khôi

P.308

9h30

Họp xét thi đua tháng 4

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P. 203

Thứ 5  09/5

10h

Tiếp đoàn cán bộ Bộ Công thương
và tổ chức ADB quốc tế

Đ/c V.Hương, Lợi, Hải Bình

Đ/c Nông

P.203

Thứ 6  10/5

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình
chi tiết môn học nhóm ngành, nghề
May thời trang

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình
chi tiết môn học nhóm ngành, nghề
Kế toán, Quản trị kinh doanh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4//tuýeninh2018