Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 13/5

 

 

 

 

 

Thứ 3  14/5

8h

Công tác Bộ Công thương

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

8h

Họp công tác phối hợp về an ninh trật tự

Đ/c V.Hải, Khiết, Sơn Hà,

Việt, Bang

Đ/c Đà

P.203

Thứ 415/5

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Điện, điện tử, tin học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Kế toán

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 5 16/5

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

8h30

Công tác Bắc Giang

Đ/c Khôi, Lợi, Thanh Hương

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 6  17/5

14h

Lao động công đoàn

 

Đ/c V.Hùng

 //tuýeninh2018