Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  20/5

7h

Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Thắng, Hương

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

13h

Họp Thành ủy

 

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

Thứ 3  21/5

7h

Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Cường, Nghĩa

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

7h15

Dự Hội thi báo cáo viên giỏi cấp Thành phố Thái Nguyên năm 2019

Đ/c Việt Hương

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

13h15

Nt

Đoàn tham gia cổ vũ

Đ/c Nông

Đ/c Lợi, Hưng

Thứ 4  22/5

 

 

 

 

 

Thứ 5  23/5

8h

Họp Hội đồng mua sắm thiết bị năm 2019

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

P.203

9h

Họp chuyên môn

Đào tạo, Tuyển sinh,
các Khoa

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6 24/5

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Cơ khí, Tin học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 7  25/5

7h

Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Thắng, Hương

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng//tuýeninh2018