Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  27/5

13h30

Làm việc với Công ty TĐT

Đ/c Nam, Mai

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

Thứ 3  28/5

8h30

Họp Hội đồng xét đủ điều kiện dự thi
tốt nghiệp TCN K50

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P. 203

Thứ 4  29/5

6h30

Thi tốt nghiệp tại Trường THPT
Hoàng Hoa Thám – Bắc Giang

Đ/c Mai, Huyền

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

8h

Họp với phòng Tài chính kế toán

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Nông

Phòng TCKT

Thứ 5  30/5

9h

Họp Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu

Đ/c Nông

P. 203

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình
chi tiết môn học nhóm ngành, nghề
Tin học, Cắt gọt kim loại

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

15h

Làm việc với UBND xã Sơn Cẩm
về đường ống dẫn nước

Đ/c Việt

Đ/c Đà

P. 203

Thứ 6  31/5

6h30

Thi tốt nghiệp tại Trường THPT
Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bắc Giang

Đ/c Mai, Huyền

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

8h

Chương trình “Vui tết thiếu nhi 01/6/2019”

BCH Đoàn trường,
con em cán bộ CNVC

Đ/c Sơn Hà

 

                                          GHI CHÚ:Thứ 2 (ngày 03/6) Toàn trường tập trung sinh hoạt dưới cờ

               (Trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị mình).//tuýeninh2018