Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  03/6

 

 

 

 

 

Thứ 3  04/6

8h

Họp Đảng ủy
Triển khai công tác tháng 6/2019

BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

P.308

Thứ 4  05/6

7h

Khai giảng lớp đào tạo nghề nông thôn tại Huyện Đại Từ

Đ/c Lợi, Luật, Mai, Nam

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Điện, Công nghệ ô tô

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 5  06/6

8h

Họp Giao ban tháng 6/2019

BGH, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các đơn vị, Bí thư Đoàn thanh niên

Đ/c Nông

P. 203

9h

Họp xét thi đua tháng 5

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P. 203

10h

Họp BCH Công đoàn Trường
triển khai công tác tháng 6, 7

BCH Công đoàn Trường

Đ/c Chiến

P. 203

Thứ 6  07/6

8h30

Họp tổ Tư vấn đấu thầu
thiết bị nghề trọng điểm

Đ/c Lợi, Việt, Định, Nam

Đ/c V.Hương

P. 203

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Quản trị kinh doanh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4//tuýeninh2018