Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  10/6

7h

Khai mạc Huấn luyện DQTV năm 2019

Các đ/c trong Trung đội DQTV

 Đ/c Đà

Nhà VH

7h30

Công tác Võ Nhai

Đ/c Mai

Đ/c V.Hương

Đ.c Hưng

9h

Làm việc với Trường THPT

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đ/c Đà, Lợi, Thanh Hương

Đ/c Nông

P. 203

13h15

Làm việc với đoàn kiểm tra
Tỉnh đoàn Thái Nguyên tại Trường CĐSPTN

Đ/c Sơn Hà, Tú

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề tế toán,
Quản trị kinh doanh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

15h

Họp Tổ tư vấn đấu thầu nghề trọng điểm

Đ/c Lợi, Việt, Định, Nam

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 3  11/6

7h30

Hội thảo
Công tác Quản lý học sinh – sinh viên

Đảng ủy, BGH, Trưởng phó các đơn vị, Đoàn TN, Tổ bảo vệ, Phòng CTHSSV, GVCN, GV bộ môn do khoa cử

Đ/c Đà

Nhà
văn hóa

Thứ 4  12/6

6h30

Công tác Hà Nội

 

Đ/c Lợi

Đ/c Lợi

8h

Tập huấn công tác Thi đua, khen thưởng
tại Đà Nẵng (từ 12-14/6)

Đ/c Hải

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 5  13/6

8h

Làm việc với Đoàn BHXH tỉnh Thái Nguyên

Đ/c Hiền, Thủy

Đ/c Nông

P.203

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trìnhchi tiết môn học nhóm ngành, nghềCông nghệ Ô tô

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6  14/6

6h

Kiểm tra bắn đạn thật DQTV

Các đ/c trong Trung đội DQTV

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

13h

Di chuyển thiết bị
tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm

Đ/c Định, Dũng

 

 

Thứ 7  15/6

13h

Dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm
tỉnh Thái Nguyên năm 2019 tại Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên

Đ/c Luật và các đ/c trong đoàn

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

CN
 16/6

7h

Nt

Đ/c Luật

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng//tuýeninh2018