Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 17/6

8h

Nhập học cho học sinh K53

 

Đ/c Nông

Nhà văn hóa

Thứ 3 – 18/6

 

 

 

 

 

Thứ 4 – 19/6

7h30

Công tác Hà Nội

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 5 – 20/6

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình

chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

14h

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

14h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình

chi tiết môn học nhóm ngành, nghề

 Điện, Điện tử, Tin học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6 – 21/6

7h

Họp Hội Cựu chiến binh Thành phố

 

Đ/c Lợi

Đ/c Hưng

8h

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

 và thanh lý đề tài, sáng kiến cấp trường

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4