Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
24/6

7h

Nhập học hệ Trung cấp K53
(Từ ngày 24-28/6)

 

 

Nhà văn hóa

Thứ 3  25/6

8h

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu và thanh lý đề tài, sáng kiến cấp trường

Các đ/c
trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 4  26/6

14h

Thẩm định, nghiệm thu đề thi hết môn, đáp án các môn học Khoa KHCB

Các đ/c
trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 5  27/6

7h30

Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2019

 

Đ/c V.Hương

 

8h

Họp Hội đồng xây dựng hệ thống
Đảm bảo chất lượng

Các đ/c
trong Hội đồng

Đ/c Đà

P.203

13h

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018
của Công đoàn công thương Việt Nam

Đ/c Thanh Hương

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Điện, Điện tử, Tin học

Các đ/c
trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6  28/6

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Cơ khí, Công nghệ ô tô

Các đ/c
trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Kế toán, Quản trị kinh doanh

Các đ/c
trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 7  29/6

5h

Công tác Đà Nẵng
(Từ ngày 29/6 đến 04/7/2019)

Đ/c Lợi, Thu Hương, Thủy

Đ/c Nông

Đ/c Lợi//tuýeninh2018