Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 01/7

 

Công tác Đà Nẵng

(Từ ngày 29/6 đến 04/7/2019)

Đ/c Lợi, Thu Hương, Thủy

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

15h

Họp Sơ kết cụm An ninh khu vực

Đ/c Khiết

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 3 – 02/7

 

 

 

 

 

Thứ 4 – 03/7

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình

chi tiết môn học, mô đun nghề Hàn

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

14h

Thẩm định, nghiệm thu đề thi hết môn, đáp án các môn học Khoa KHCB

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 5 – 04/7

8h

Thẩm định chương trình đào tạo nghề

Bán hàng trong siêu thị

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình

chi tiết môn học, mô đun nghề Công nghệ ô tô

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6 – 05/7

7h30

Họp thi đua khối

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi