Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 08/7

9h

Họp xét thi đua tháng 6

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P. 203

Thứ 3 09/7

         

Thứ 4 10/7

9h30

Họp sơ kết công tác kiểm kê
6 tháng đầu năm

Ban kiểm kê tài sản 2019

Đ/c Đà

P. 203

Thứ 5 11/7

8h

Họp Hội đồng kỷ luật học sinh K53

Các đ/c trong Hội đồng, GV chủ nhiệm, Trưởng khoa, lớp trưởng, học sinh vi phạm kỷ luật

Đ/c Đà

P. 203

Thứ 6 12/7

4h

Tham gia đoàn công tác khối thi đua số 1 tỉnh Thái Nguyên
(Từ ngày 12-16/7/2019)

Đ/c Khôi, Đà, Lợi

Đ/c Nông

Đ/c Lợi