Thứ  ngày

T.Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

ĐĐ
 LX

Thứ 2  15/7

Từ 12-16/7/2019

Tham gia đoàn công tác khối thi đua
số 1 tỉnh Thái Nguyên

Đ/c Khôi, Đà, Lợi

Đ/c Nông

 

14h00

Công tác trường Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Bắc giang)

 

Đ/c Luật

Đ/c Lợi

Thứ 3  16/7

7h00

Công tác Bắc Kạn

Phòng Đào tạo, TCKT

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

 

 

 

 

 

Thứ 4  17/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5  18/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  19/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 //tuýeninh2018