Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  29/7

 

 

 

 

 

Thứ 3 30/7

6h

Dự lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ của NCS

Vũ Đình Minh tại Hà Nội

 

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

6h

Tham dự Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2019

Đ/c Thanh Hương, Thuyên

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

Thứ 4 31/7

16h

Bàn giao công tác Lãnh đạo trường

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm, Chủ tịch công đoàn,Bí thư ĐTN

Đ/c Nông

P. 203

Thứ 5 01/8

 

 

 

 

 

Thứ 6  02/8

 

 

 

 

 //tuýeninh2018