Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  05/8

8h

Họp Hội đồng tuyển sinh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P. 203

13h

Công tác Hà Nội
(Làm việc với Bộ Công Thương)

Đ/c Hiền, Thu Hương

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

Thứ 3  06/8

8h

Nhập học đợt 3

Trung tâm Tuyển sinh, Phòng công tác HSSV và các bộ phận liên quan

Đ/c V.Hương

 

Thứ 4 07/8

 

 

 

 

 

Thứ 5  08/8

8h

Họp Hội đồng xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P. 203

10h

Họp xét thi đua tháng 7/2019

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P. 203

13h

Công tác Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 6  09/8

14h

Lao động công đoàn

 

Đ/c Việt Hùng

 

15h30

Họp Đảng ủy
(Giới thiệu bổ sung BCH Đảng ủy)

BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

P. 308

16h

Gặp mặt chia tay
đồng chí  Dương Đình Nông

Đảng ủy; Chi ủy chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị; Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn; Bí thư, phó Bí thư ĐTN; Chủ tịch, phó Chủ tịch hội cựu chiến binh

Đ/c Khôi

PH tầng 4