Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  12/8

9h30

Sinh hoạt dưới cờ tháng 8/2019

Đại diện Đảng ủy, BGH, các phòng, khoa, trung tâm

Đ/c Đà

Nhà văn hóa

Thứ 3  13/8

6h

Công tác tại Bộ Công Thương

 

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

14h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng lấy phiếu giới thiệu chức danh Phó Hiệu trưởng

TV Đảng ủy, BGH, Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch hội CCB

Vụ TCCB

P. 203

15h30

Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương giao phụ trách Trường CĐCNTN

TV Đảng ủy, BGH, Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch hội CCB

Vụ TCCB

P. 203

15h45

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu chức danh Phó Hiệu trưởng

TV Đảng ủy, BGH, Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch hội CCB

Vụ TCCB

P. 203

Thứ 4  14/8

 

 

 

 

 

Thứ 5  15/8

7h

Công tác tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoàng Hoa Thám (Bắc Giang)

Đ/c Huyền

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành Kinh tế

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Điện

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6 16/8

8h30

Họp xét thi đua năm học 2018-2019

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203