Thứ
Ngày

Thời
gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  19/8

9h

Đi Thành ủy TN

Đ/c Đà

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

13h

Công tác Hà Nội

 

Đ/c Triệu Lợi

Đ/c Lợi

14h30

Họp tập thể lãnh đạo mở rộng về công tác bổ nhiệm cán bộ của Trường (Bước 4)

Thường vụ Đảng ủy, BGH; Trưởng các phòng, khoa, trung tâm; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch hội CCB

Đ/c V.Hương

P. 203

15h

Họp Đảng ủy công bố Quyết định của Thành ủy v/v bổ sung BCH Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020

Các đ/c trong Đảng ủy

Đ/c Khôi

P. 308

 

15h30

Họp tập thể lãnh đạo về công tác bổ nhiệm cán bộ của Trường (Bước 5)

Thường vụ Đảng ủy, BGH

Đ/c V.Hương

P. 308

Thứ 3  20/8

9h

Dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Trung cấp nghề Thái Hà

Đ/c Triệu Lợi

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

Thứ 4  21/8

7h

Tham dự lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ Hội CCB cơ sở năm 2019

 

Đ/c Bang

 

8h

Họp về công tác cơ sở vật chất của Trường

Đ/c Việt, Lợi

Đ/c V.Hương

P. 203

13h

Công tác Hà Nội (Bộ Công Thương)

Đ/c Hiền

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

Thứ 5  22/8

7h30

Họp Hội đồng nghiệm thu khung chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô, Bảo trì, sửa chữa thiết bị cơ khí, Nguội sửa chữa máy công cụ

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH Tầng 4

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học, mô đun nghề Tin học ứng dụng

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6  23/8

7h

Công tác Hà Nội

 

Đ/c Đà

Đ/c Lợi