Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 26/8

14h30

Họp về công tác cơ sở vật chất

Đ/c Đà, Triệu Lợi, Việt

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 3  27/8

8h30

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư, Phó Bí thư (Bước 1)

Ban Thường vụ Đảng ủy,
Ban Giám hiệu

Đ/c Khôi

P.203

9h

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư, Phó Bí thư (Bước 2)

Ban Chấp hành Đảng ủy,
Ban Giám hiệu

Đ/c Khôi

P.203

9h15

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư, Phó Bí thư (Bước 3)

Ban Thường vụ Đảng ủy,
Ban Giám hiệu

Đ/c Khôi

P.203

9h30

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư, Phó Bí thư (Bước 4)

BCH Đảng ủy, BGH, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư ĐTN,
Chủ tịch hội CCB

Đ/c Khôi

P.203

10h

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư, Phó Bí thư (Bước 5)

Ban chấp hành Đảng bộ

Đ/c Khôi

P.203

10h30

Họp triển khai kế hoạch tổng kết năm học 2018-2019

BGH, Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, Trưởng ban nữ công, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch CĐ,Bí thư ĐTN

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 4  28/8

7h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học, mô đun nhóm nghề Điện, Điện tử, Tin học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

8h

Kiểm tra, rà soát hồ sơ đầu vào đợt I trình độ Trung cấp nghề Ô tô, Cao đẳng K53

Đ/c Chiến, Sơn Hà, Lan Hương, Nghĩa

Đ/c V.Hương

P.203

14h

Kiểm tra, rà soát  hồ sơ đầu vào đợt I các ngành, nghề Cơ khí, Điện, Kế toán, May trình độ Trung cấp K53

Đ/c Luật, Hiền, Định, Thanh Hương

Đ/c V.Hương

P.203

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học, mô đun nhóm nghề Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 5  29/8

8h30

Họp Ban chấp hành Đảng ủy

BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

P.308

Thứ 6  30/8

 

 

 

 

 //tuýeninh2018