Thứ - ngày

T.Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

ĐĐ- LX

Thứ 2 – 9/9

7h30

Hội nghị Tổng kết năm học 2018 – 2019 và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Toàn thể cán bộ, viên chức

Đ/c Hương

Nhà VH

16h00

Gặp mặt chia tay đ/c Tô Văn Khôi và đ/c Dương Đình Nông về nghỉ chế độ hưu trí

Đại biểu, Toàn thể cán bộ, viên chức

Đ/c Hương

 

Thứ 3 – 10/9

5h30

Công tác Hà Nội

 

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 4 – 11/9

5h00

Dự kỷ niệm 120 năm truyền thống trường CĐCN Huế và Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019 của Bộ Công Thương tại Huế đến hết ngày 14/9/2019

Đ/c Lợi, Hiền, Luật

Đ/c Hương

Đ/c Lợi

Thứ 5 – 12/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 13/9

6h00

Dự Hội nghị tại Trung tâm GDNN – GDTX Huyện Phú Bình

 

Đ/c Đà

Đ/c Hưng//tuýeninh2018