Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 16/9

10h15

Họp Đảng ủy

BCH Đảng ủy

Đ/c V.Hương

P.308

Thứ 3 17/9

14h

Hội nghị cán bộ chủ chốt bỏ phiếu bầu nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024

Thường vụ Đảng ủy, BCH, Đảng ủy, Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN

Đ/c V.Hương

P. 203

14h30

Họp Hội đồng tuyển sinh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P. 203

15h30

Họp Hội đồng xét kết quả rèn luyện và chuyển kỳ

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P. 203

Thứ 4  18/9

 

 

 

 

 

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học, mô đun nghề Hàn

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 5 19/9

8h

Họp với phòng Tài chính kế toán

CB, VC phòng TCKT

Đ/c V.Hương

Phòng TCKT

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học, mô đun nhóm nghề
Điện, Điện tử, Tin học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6  20/9

6h

Công tác Lục Ngạn, Lục Nam – Bắc Giang

Đ/c Chiến, Lợi, Luật

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi