Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  23/9

 

 

 

 

 

Thứ 3  24/9

8h

Họp Ban thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ

Đ/c V.Hương

P. 308

 

 

 

 

 

Thứ 4 25/9

6h

Công tác Hà Nội

Đ/c Triệu Lợi

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

 

 

 

 

 

Thứ 5  26/9

8h

Họp với phòng Tài chính kế toán

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c V.Hương

Phòng TCKT

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học, mô đun nhóm nghề Điện, Điện tử, Tin học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6  27/9

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học, mô đun nhóm nghề Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4//tuýeninh2018