Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  30/9

12h30

Công tác Hà Nội (Tổng cục GDNN)

Đ/c Nhã

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

13h30

Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 9

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

Thứ 3  01/10

7h30

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

BCH Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Giáo viên, toàn thể HSSV học tập tại trường

Đ/c V.Hương

Nhà văn hóa

9h30

Họp BGH triển khai công tác tháng 10

Đ/c Đà

Đ/c V.Hương

P. 308

Thứ 4 02/10

 

 

8h

Hội nghị triển khai công tác tháng 10

Trưởng các phòng, khoa, trung tâm

Đ/c V.Hương

P. 203

8h30

Họp xét thi đua tháng 9

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P. 203

9h

Họp Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường

- Các đ/c trong Ban chỉ đạo

- Khách mời: Một số đ/c nguyên là Lãnh đạo trường

Đ/c V.Hương

P. 203

13h45

Dự Hội thảo công tác Quản lý đào tạo tại Yên Phong – Bắc Ninh

Đ/c Luật, Định, Mai

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Điện, Điện tử, Tin học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 5  03/10

8h30

Họp Hội đồng xét bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

- Phòng TCHC chuẩn bị hồ sơ

- Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P. 203

10h15

Họp BCH Công đoàn trường

Các đ/c trong BCH

Đ/c Chiến

P. 203

14h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nhóm ngành, nghề Kế toán, Quản trị kinh doanh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 6 04/10

 

 

 

 

 //tuýeninh2018