Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 14/10

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 15/10

5h

Tham dự Hội thảo CLB Khối trường ĐH, CĐ thuộc Bộ Công Thương (từ 15-22/10/2019)

Đ/c Triệu Lợi, Việt

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

6h

Công tác Hà Nội

Đ/c Hiền

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

Thứ 4 16/10

9h30

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường CĐCNTN – Phiên thứ nhất

BCH Đoàn trường, Đoàn viên

 là CBGV và HSSV

Đ/c Sơn Hà

Hội trường NVH

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình

chi tiết môn học nhóm ngành

Điện, Điện tử, Tin học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

Thứ 5 17/10

7h30

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường CĐCNTN – Phiên chính thức

Các đại biểu, khách mời, BCH

Đoàn trường, Đoàn viên là

CBGV và HSSV

Đ/c Sơn Hà

Hội trường NVH

8h30

Làm việc với Vụ TCHCSN – Bộ Tài chính

Đ/c Luật, Hiền, Lê Hương

Đ/c V.Hương

P. 203

14h

Lao động công đoàn

 

Đ/c Việt Hùng

 

Thứ 6 18/10

4h

Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình

Đ/c Hiền

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

9h30

Dự giờ giảng dạy chính trị

Đ/c Chiến, Lan Hương, Bang, Việt Hùng

Đ/c Luật

P. 204

Giảng đường B

14h

Lễ mít tinh kỷ niệm 89 năm ngày thành lập

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10

Đại biểu Đảng ủy, BGH, BCHCĐ trường, BCHCĐ bộ phận, ĐTN, Chi ủy, Trưởng, phó các đơn vị, Tổ trưởng công đoàn, toàn thể chị em nữ CBCNVLĐ

Đ/c Lê Hương

Hội trường

NVH