Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 21/10

 

 

 

 

 

13h40

Họp giao ban công tác Xây dựng đảng tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính

 

Đ/c V. Hương

Đ/c Hưng

Thứ 3 22/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  23/10

7h30

Hội thi GVDG cấp trường năm 2019 – Khai mạc

Các đ/c trong Ban Giám khảo; Đại biểu; Trưởng, phó các đơn vị; GV dự thi, toàn thể các đ/c GV (Không có giờ lên lớp đến tham dự)

Đ/c V. Hương

-Khai mạc, bế mạc tại NVH.

- Thi tại:

P.202,P. 203, Nhà A.

13h

Hội thi GVDG cấp trường năm 2019

Đ/c V. Hương

Thứ 5  24/10

7h30

Hội thi GVDG cấp trường năm 2019 – Bế mạc

Đ/c V. Hương

15h

Họp Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ

Đ/c V. Hương

Phòng 308

Thứ 6 25/10

9h

Dự Hội nghị tổng kết Công đoàn
 khối các trường đào tạo

Đ/c Chiến

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

6h45

Công tác Bộ Công Thương

Đ/c Triệu Lợi, Lê Hương

Đ/c V. Hương

Đ/c Lợi//tuýeninh2018